+48 32 729 34 35

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Pn - Pt 7:00 15:00

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:
Linter Mining Sp. z o.o.

Dane kontaktowe :
ul. 1 Maja 16 F
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 6472480105, REGON: 240980892

Inspektor danych osobowych :
Dane kontaktowe: odo@lintermining.eu

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z wykonaniem umowy lub prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Odbiorcami danych osobowych są:

  1. osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

  2. podmioty obsługujące Linter Mining Sp. z o. o. w zakresie obsługi kadrowo-księgowej, prawnej, informatycznej,

  3. podmioty na rzecz których Linter Mining Sp. z o. o. wykonuje usługi w ramach zawartych umów handlowych;

udostępnianymi w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres Administratora.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
© 2022 LinterMining
realizacja : ITart.dev
phonehistory linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram